Προδιαγραφές κειμένων

Το περιοδικό δεν εκδίδεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και επομένως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης ενός άρθρου. Κάθε συγγραφέας μας στέλνει το κείμενό του όταν το ολοκληρώσει και μόλις συγκεντρωθεί ικανός αριθμός άρθρων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των κριτών, εκδίδεται το τεύχος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στέλνουν:

1. Ολόκληρο το κείμενό τουςέτοιμο προς δημοσίευση, σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail στη διεύθυνση periodiko@inpatra.gr

  • Η έκταση του κειμένου θα κυμαίνεται από 4.500 έως 5.500 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων της βιβλιογραφίας, των πινάκων και των υποσημειώσεων

  • Γραμματοσειρά του κειμένου: Times New Roman, 10 pt., διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.

  • Οι βιβλιογραφικές αναφορές να είναι με μορφή υποσημειώσεων. Περισσότερες πληροφορίες για τις προδιαγραφές συγγραφής των κειμένων είναι αναρτημένες εδώ.

2. Περίληψη στη γλώσσα συγγραφής του άρθρου έκτασης 100-130 λέξεων.

3. Μεταφρασμένος τίτλος και περίληψη της γλώσσας συγγραφής του άρθρου στα αγγλικά.

4. Βιογραφικά στοιχεία του κάθε συγγραφέα έκτασης 45-60 λέξεων σε πεζό κείμενο στη γλώσσα συγγραφής του άρθρου.

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές συγγραφής και μορφοποίησης κειμένων που είναι αναρτημένες εδώ.

guidelines