Θεματικός τόμος
“Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση”

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
παράλληλα με την τακτική κυκλοφορία της, προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου
“Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση”

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr
με την ένδειξη «Θεματικός τόμος: Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση».

Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Αγγλόφωνο Τεύχος
Theory and Research in the Sciences of Education

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
παράλληλα με την τακτική κυκλοφορία της, προχωρά στην έκδοση αγγλόφωνου τεύχος με τίτλο

Theory and Research in the Sciences of Education

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr
με την ένδειξη «Θεματικός τόμος: Αγγλόφωνο Τεύχος»

Πάτρα, 8 Μαρτίου 2016

Θεματικός τόμος
“Γλώσσα και Λογοτεχνία”

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
παράλληλα με την τακτική κυκλοφορία της, προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου
“Γλώσσα και Λογοτεχνία”

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr
με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: Λογοτεχνία».

Πάτρα, 8 Μαρτίου 2016

Θεματικός τόμος
“Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
παράλληλα με την τακτική κυκλοφορία της, προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης”

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr
με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: Διοίκηση».

Πάτρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Θεωρία και έρευνα στις επιστήμες της αγωγής
Theory and research in the sciences of education

Με το παρόν
κηρύσσεται
η έναρξη υποβολής άρθρων, ώστε μετά τη διαδικασία κρίσης
να κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος της.

Κάθε ενδιαφερόμενος
συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία
και στη συνέχεια αποστέλλει το υποψήφιο προς δημοσίευση κείμενο
μέσω email στη διεύθυνση periodiko@inpatra.gr.

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές συγγραφής και μορφοποίησης κειμένων,
που είναι αναρτημένες εδώ.

Πάτρα, 16 Ιουλίου 2014