Σκοπός της έκδοσης

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες που πραγματεύονται ζητήματα ερευνητικού ή θεωρητικού ενδιαφέροντος για τις επιστήμες της εκπαίδευσης και της αγωγής από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Ο κύριος σκοπός του εκδοτικού αυτού εγχειρήματος είναι να εξομαλύνει τις φυσικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης στον ευρύ επιστημονικό χώρο της εκπαίδευσης και της αγωγής.

Στόχος της έκδοσης είναι να προβάλει όλες τις εκφάνσεις της εκπαίδευσης σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο και να δίνει βήμα δημοσίευσης τόσο τους νέους επιστήμονες όσο και στους ήδη καταξιωμένους ερευνητές.

Με τον τρόπο αυτό, προτάσσεται η σημασία της επαφής πανεπιστημιακών, εκπαιδευτικών και νέων ερευνητών, ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η ερευνητική διαδικασία, και παράλληλα να δοθεί ανοιχτό βήμα για την ενεργό συμμετοχή τους στον ετερόκλητο επιστημονικό, θεωρητικό και ερευνητικό λόγο.

 

Η διαδικασία της κρίσης

 Οι κλασικές προδιαγραφές διασφάλισης της επιστημονικής εγκυρότητας επιτυγχάνονται με την αυστηρή διαδικασία έγκρισης των υποψήφιων εργασιών από κριτές. Ανακοινώσιμα κρίνονται μόνο κείμενα που ελέγχονται από την επιτροπή κριτών του περιοδικού, η οποία συγκροτείται από διακεκριμένους εξειδικευμένους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο.