Θεματικοί τόμοι:

 1. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
 2. Ελληνική Τοπική Ιστορία και Πολιτισμός
 3. Ειδική Αγωγή
 4. Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση
 5. Γλώσσα και Λογοτεχνία
 6. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
 7. Καινοτομία στην Εκπαίδευση
 8. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 9. Σχέδια και στρατηγικές διδασκαλίας
 10. Σχολικές Μονάδες Ειδικού Τύπου
 11. Εφαρμογές των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 12. Διδακτική και Διδασκαλία των Μαθηματικών

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr),
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

Διδακτική και Διδασκαλία των Μαθηματικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: ΔΜ».

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

Εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: ΤΠ».

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

Σχολικές Μονάδες Ειδικού Τύπου

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: ΣΕ».

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

Σχέδια και στρατηγικές διδασκαλίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: Σχέδια Διδασκαλίας».

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr),
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: Καινοτομία στην Εκπαίδευση».

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» (http://periodiko.inpatra.gr),
προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
και
τα ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός Τόμος: Διαπολιτισμική και Γλώσσα».

Πάτρα, 14 Δεκεμβρίου 2016

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση «Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής» του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πολιτών προχωρεί στην έκδοση θεματικού τόμου με τίτλο:

«Ελληνική Τοπική Ιστορία και Πολιτισμός»

Αφορμή στάθηκε κείμενο προς δημοσίευση, το οποίο κατατάσσεται θεματολογικά στην ελληνική τοπική ιστορία και τον πολιτισμό.

Η ιστορία αφορά την καταγραφή κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ ο πολιτισμός είναι η ίδια η δραστηριότητα του ανθρώπου. Επομένως, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πολιτισμός και κάθε καταγραφή αυτών των δραστηριοτήτων είναι ιστορία. Οι όροι «ιστορία» και «πολιτισμός» είναι αλληλένδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι, για το λόγο ότι ο πολιτισμός αν δεν καταγραφεί ιστορικά είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ, αφού δεν γίνεται γνωστός στις επόμενες γενιές.

Η εκπαίδευση εστιάζει σε ιστορικά γεγονότα, που αφορούν κυρίως το σύνολο του έθνους και τους αγώνες του για επιβίωση, θέτοντας έτσι στο περιθώριο την τοπική ιστορία και τον τοπικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να χάνονται στο πέρασμα του χρόνου. Χωρίς να αμφισβητούμε την αναγκαιότητα διδασκαλίας των ιστορικών γεγονότων, θεωρούμε ότι η τοπική ιστορία και ο τοπικός πολιτισμός είναι εξίσου σημαντικά θέματα, αφού τα άτομα στα πλαίσια των τοπικών κοινωνιών εξελίσσονται και διαμορφώνουν την κοινωνική και πολιτισμική τους ταυτότητα.

Υπό την επίδραση της παγκοσμιοποίησης η ελληνική ιστορία και πολιτισμική ταυτότητα αποδυναμώνονται και ως μόνη λύση προβάλλεται η ένταξη της τοπικής ιστορίας και του τοπικού πολιτισμού στην εκπαίδευση.

Αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο των εκπαιδευτικών στη διάσωση και ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού, σκοπός του θεματικού τόμου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας και οι γνώστες της τοπικής ιστορίας και του πολιτισμού, ώστε να προχωρήσουν στη συγγραφή άρθρων για το θεματικό τόμο.

Ειδικότερος στόχος της θεματικής έκδοσης είναι τα ηλεκτρονικά τεύχη που θα προκύψουν να αποστέλλονται δωρεάν στο προσωπικό email κάθε φορέα και εκπαιδευτικού που ασχολείται με την ελληνική εκπαίδευση και στο εξωτερικό, ώστε, στα πλαίσια του δυνατού, να εμπλουτιστούν οι βιβλιογραφικές τους πηγές σε θέματα τοπικής ιστορίας και πολιτισμού και να αξιοποιηθούν στη διδακτική διαδικασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λαμβάνουν τα δωρεάν τεύχη του θεματικού είναι να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr με την ένδειξη «Θεματικός τόμος: Ιστορία και Πολιτισμός».

Θεματικός τόμος
“Ειδική Αγωγή”

Η Διεθνής Ηλεκτρονική Περιοδική Έκδοση
«Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής»
παράλληλα με την τακτική κυκλοφορία της, προχωρά στην έκδοση θεματικού τόμου:
Ειδική Αγωγή

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κείμενά τους στο email: periodiko@inpatra.gr
με την ένδειξη «Θεματικός τόμος: Ειδική Αγωγή».

Πάτρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016