Κυκλοφορία

Χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας και υποβολής άρθρων

Το περιοδικό δεν εκδίδεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και επομένως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης ενός άρθρου. Κάθε συγγραφέας μας στέλνει το κείμενό του όταν το ολοκληρώσει και μόλις συγκεντρωθεί ικανός αριθμός άρθρων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των κριτών, εκδίδεται το τεύχος.


Μορφή και γλώσσα του περιοδικού

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή και είναι μονόγλωσσο στην ελληνική γλώσσα.

Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τευχών και σε άλλες γλώσσες, π.χ. αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά κ.ά., εφόσον υποβληθεί ικανός αριθμός κειμένων και ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης τους σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ένα τεύχος στην αγγλική γλώσσα θα κυκλοφορήσει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης σε ικανό αριθμό κειμένων σε αυτή. Το ίδιο θα ισχύει και για κάθε άλλη γλώσσα.


Έντυπα και ηλεκτρονικά αντίτυπα

Για όσους το επιθυμούν υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης έντυπου τεύχους, το κόστος του οποίου διαμορφώνεται από τον αριθμό των σελίδων του (0,09€ επί το σύνολο των σελίδων) συν τα έξοδα αποστολής, εφόσον συμπληρωθεί ικανός αριθμός αιτημάτων για έντυπα τεύχη από συγγραφείς και συνδρομητές, με ελάχιστο αριθμό τα 20 αντίτυπα έκαστου τεύχους.

Το κόστος του ηλεκτρονικού αντιτύπου σε cd-rom ανέρχεται σε 10€ συν τα έξοδα αποστολής και αποστέλλεται σε πλαστική θήκη με το εξώφυλλο του τεύχους. Στο cd-rom περιλαμβάνεται το περιοδικό όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα και σε αρχείο pdf.


Περισσότερες πληροφορίες: